Yrkeskurser på folkhögskolor

I Sverige finns många folkhögskolor. Tanken bakom folkhögskolan är att den är till för alla människor ifrån alla samhällsklasser. Skolformen är friare än andra skolformer på så sätt att undervisningen är mer individanpassad och du får mer handledning av dina lärare. På skolan har man kunnat läsa grundskoleämnen och gymnasiekurser för att få behörighet. Nu finns det även ett annat alternativ: yrkeskurser. Regeringen beslutade i februari att folkhögskolor får starta yrkeskurser inom bristyrken. En av de nya kurserna startar på Eskilstuna folkhögskola i december i år, där utbildningen till elev-och lärarassistent sätter igång.

Yrkeskurser för bristyrken

efter regeringens beslut i februari får nu folkhögskolor starta yrkeskurser inom bristyrken. En av de första utbildningarna som startas är den som utbildar personer till elev- och lärarassistenter som anses vara ett yrke där det finns en brist på utbildad personal. En assistents främsta uppgift är att stödja läraren i klassrummet och hjälpa elever vid behov. Behovet av pedagogisk personal är stort över hela landet. Utbildningen till elev-och lärarassistent kommer att startas i Eskilstuna i december med personer som har deltagit i jobb-och aktivitetsgarantin och varit borta från arbetsmarknaden under en längre tid. I första hand kommer 25 personer att erbjudas plats för att läsa både pedagogik och psykologi på grundnivå.

Yrkeskurs som ger mer hjälp i klassrummet

Att starta yrkeskurser på folkhögskolor är bra för att minska behovet av personal i bristyrken men även för att skapa arbete för personer som varit ifrån arbetsmarknaden en längre tid. Syftet är att deltagaren efter utbildningen ska kunna få eller behålla ett arbete. Målet med yrkeskurserna är att cirka 1000 personer ska kunna gå dessa kurser varje år. Kurserna skapas genom ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen, men det är Arbetsförmedlingen som bestämmer om kursen ska startas eller inte, beroende på behov. Utbildningen till elev-och lärarassistent kommer att bidra till behovet av pedagogisk personal i skolan eftersom det just nu är stor brist på detta.

 

Kommentering är avstängd.

 
 
bizpress