Folkhögskolor i norra Stockholm

Att studera på folkhögskola är en speciell upplevelse. Man får träffa nytt folk från hela landet samtidigt som man får studera upp sina betyg och/eller studera något man är intresserad av. Kurserna inom folkhögskolan finns i en stor variation från bland annat allmänna kurser där man läser upp sina grund- eller gymnasiebetyg till estetiska kurser inom konst, drama och musik. I norra Stockholm finns det flera folkhögskolor där man bland annat kan studera idrott medan man läser upp sina gymnasiebetyg på Bosön folkhögskola. Det går också att utveckla sitt skrivande och filmande på Sundbybergs folkhögskola.

Studera teckenspråk i Stockholm

I Stockholm finns det flera olika folkhögskolor som erbjuder diverse kurser som man kan studera. En del av skolorna ligger inne i centrala Stockholm medan andra ligger lite utanför. Mo Gårds folkhögskola på teckenspråk lägger ned på grund av bristande elevunderlag. Folkhögskolan har

Female teacher addressing university students in a classroom

erbjudit undervisning på teckenspråk, där eleverna har kunnat läsa upp grundskolan och gymnasiet på en allmän kurs. Är man hörande men intresserad av att lära sig teckenspråk för att senare kunna arbeta som tolk erbjuder Södertörns folkhögskola några kurser inom det. När man är färdigutbildad har man de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna tolka mellan svenska och svenska teckenspråket.

Studera på folkhögskola utomlands

Känner man att man behöver komma ifrån Sverige ett tag och studera utomlands finns det flera kurser man kan gå som är förlagda i olika länder. Man kan till exempel studera engelska i Brighton om man senare vill flytta till London och bo och leva där. Är franska något som lockar mer kan man studera det i Frankrike, eller om man hellre känner att spanska är språket för en så finns det kurser i det i Spanien. Studerar man ett språk i Sverige får man inte samma mängd träning som man får om man studerar det i det landet språket talas för där får man ständiga möjligheter att använda sina nya kunskaper i vardagen.

 

Kommentering är avstängd.

 
 
bizpress