Folkhögskolans fader

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig ses ofta som grundaren av folkhögskolan. Grundtvig var präst och hade en filosofi som innebar att han ville ge möjligheten till alla delar av folket att skaffa sig grundläggande utbildning. Därav kommer också namnet folkhögskolan, en skola till för folket. Under Grundtvigs tid (1783 till 1872) såg samhället på många sätt radikalt annorlunda ut jämfört med hur det ser ut i dag. Möjligheterna för de fattiga att studera var små, vilket medförde en stor uppdelning av de olika klasserna i samhället.

 

För Grundtvig låg en stor del av lösningen till att motarbeta samhällets orättvisor i just utbildningen. Hur skulle bönderna kunna ha en riktig chans om de inte fick möjligheten till att utbilda sig ordentligt? Grundtvig var mer än bara präst och grundare av folkhögskolan. Kanske var han under sin tid allra mest känd för sitt författarskap. Han ägnade sig bland mycket annat åt psalmdiktning. Han reste flera gånger till England och genom att läsa hans verk från den tiden kan man se hur hans filosofi gällande det folkliga utvecklades.image

 

Han kämpade länge för att starta folkhögskolan. En gång var han nära att lyckas men på grund av ett krig som utbröt lades projektet ned. Till slut kunde han dock konstatera att Danmarks första folkhögskola 1844 kunde startas. Utvecklingen gick snabbt och bara i Danmark fanns det vid 1870 hela 50 folkhögskolor. Vissa menar att folkhögskolan hjälpte till att organisera bönderna och ge dem möjligheten till att se på sin situation på ett mer belyst och utbildat sätt, och att folkhögskolerörelsen på så vis legat bakom den moderna bondeklassens formande av politiska idéer. Sverige var inte långt efter Danmark, och 1868 grundades de första svenska folkhögskolorna som sedan dess spelat en viktig roll i det svenska samhället.

 

Många menar att Grundtvig blandade idéer på ett okonventionellt sätt. Han var nämligen en nationalromantiker och stolt anhängare till rojalismen, två egenskaper som vanligtvis brukar förknippas med konservatism. Grundtvig var dock liberal i sin syn på frågor som gällde folk. Han kämpade exempelvis för att prästerna skulle ha mer personlig frihet, något som stack i ögonen på många under den tiden.

 

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig kom sedermera att bli något av en nationalhjälte i Danmark för allt han åstadkommit. Hans död som 89-åring hedrades av många danskar som ansåg att han hade varit en av 1800-talets viktigaste skandinaver, och en man som satte stort avtryck i utbildningshistorien.

Taggar: , , , , , ,

 

Kommentering är avstängd.

 
 
bizpress